WOTE Management

Konsult, förlag och trädgårdsmöbler

WOTE Management

WOTE Consulting
WOTE Consulting

Lednings- och förändringsarbete,
teknisk dokumentation och utbildning

WOTE Förlag
WOTE Förlag

Bokutgivning

WOTE Garden
WOTE Garden

Robusta trädgårdsmöbler

WOTE Consulting

Vi åtar oss uppdrag inom lednings- och förändringsarbete och riktar oss huvudsakligen mot företagsmarknaden.​ Vi tar fram teknisk dokumentation och utbildningsmaterial. Vi kan även genomföra föreläsningar och utbildning.​ Genom bokprojektet Falun Gata för Gata har vi också byggt upp kompetens...
Läs mer "WOTE Consulting"

WOTE Förlag

WOTE Förlag hanterar den bokutgivning som sker inom WOTE Management AB.​ Hittills har en titel publicerats, guideboken Falun Gata för Gata. Falun Gata för Gata – en guidebok att ta med på promenaden Falun Gata för...
Läs mer "WOTE Förlag"

WOTE Garden

WOTE Garden är ett nytt produktområde inom WOTE Management AB​ som kommer att etableras under 2023.​ Cafébordet Tralle blir den första ​produkten som kommer att ​lanseras.​
Läs mer "WOTE Garden"

Welcome to WOTE Management – A shortcut to success!

WOTE Management drivs av Thomas Wahlman och Ola Englund. Företaget har tre huvudområden: WOTE Consulting (lednings- och förändringsarbete, teknisk dokumentation och utbildning), WOTE Förlag (bokutgivning) samt WOTE Garden (tillverkning av trädgårdsmöbler).

En smartphone bredvid ett tangentbord.

Kontakta WOTE

WOTE Management AB​
Centralvägen 18 B​, 135 51 Tyresö​
info@wote.se
Organisationsnummer: 559216-6556​

Medarbetare​

Thomas Wahlman, VD
Tel: 073-031 28 26
thomas.wahlman@wote.se

Ola Englund, vice VD​
Tel: 070-539 82 33​
englund.ola@wote.se